Blogs

Populære spill i kunnskapsform (og litt om fotball)

Dagens spalte dreier seg for det meste om kunnskapsspill, også kombinert med en porsjon kreativitet og god fantasi. Til slutt en liten snever sak, som av mange karakteriseres som noe som krever enorme mengder kunnskap, dog innenfor et spesifikt sportslig felt.

Se himmelen gjennom telefonen

Denne uken kommer det et par tips til hvordan man med en kombinasjon av kamera og GPS kan se på verden på en annerledes måte. Det står ikke på kreativiteten eller utførelsen hos utviklerne. Kanskje får du selv ideer til hva en kan bruke telefonen til eller hvilke apps som kan lages? Dessverre er ikke alle versjonene av appene denne uken gratis, men prisen er ikke mer enn en Cola uansett.

3 fotoapps du bør ha

Nå for tiden kommer de fleste smarttelefoner med gode kamera. Det resulterer i at vi tar mer og mer bilder for å dele med venner og familie enten det er på Facebook, epost eller andre måter. Denne gang tenkte jeg derfor å ta for meg noen av de mange fotoappene som finnes der ute.

Post-review not working in Mountain Lion

This morning I was unable to do post-review from my source tree. I got the error stating:
"abort: couldn't find mercurial libraries in [/usr/platlib/Library/Python/2.6/site-packages ...

So, I tried updating Python through brew:
$ brew update python

This lead to a permission error:
/usr/local/Library/Homebrew/global.rb:43: warning: Insecure world writable dir /some/dir in PATH, mode 040777

Ok, so I changed permission to 755 on the directory.

Afterwards the brew update python gave me this:
From https://github.com/mxcl/homebrew
7ec5e5b..9b7c61b master -> origin/master
error: The following untracked working tree files would be overwritten by merge:
Library/Formula/argp-standalone.rb
Library/Formula/cocot.rb
Please move or remove them before you can merge.

I removed these files:
$ cd $(brew --prefix)
$ rm cocot.rb

However, removing these files didn't help with the brew update. Instead I had to manually update brew through git:
$ cd $(brew --prefix)
$ git fetch origin
$ git reset --hard origin/master
$ brew update
Already up-to-date.

Also, python was up-to-date:
$ brew update python
Already up-to-date.

Well, then, did post-review work? No, I had to download Mercurial and install it: http://mercurial.selenic.com/downloads/

That got me finished:
$ post-review
Review request #NN posted

Hope this helps anybody.


Syndicate content