Noen tanker om hvor åpent Android og iPhone er. Eller, iPhone er jo ikke åpent. Apple kontrollerer alt som går gjennom App Store. De har full kontroll på hva som slipper gjennom nåløyet og blir tilgjengelig for oss brukere. Android, derimot, er fritt vilt for alle som ønsker å legge ut applikasjonen sin.

Hva blir resultatet av disse strategiene? Fullt og helt åpent gir alle en sjanse til å tilby brukerne det de tror brukerne vil ha. Lukket og kontrollert system gir brukerne det Apple tror brukerne vil ha.

Men er åpenheten til Android en fordel eller ulempe for brukerne?

Etter min mening er akkurat dette punktet det som gjør at Android Market taper i forhold til App Store.

Ved å la alle og enhver skrive sin applikasjon og legge den ut på Market uten noen spesiell form for kvalitetskontroll, får man som ventet varierende kvalitet. Fra de som er veldig bra, til den andre enden av skalaen som ikke er annet enn unødvendig søppel og ofte kopier av eksisterende apps. Heldigvis for Market flyter de fleste kvalitetsapps opp og frem, men likevel ser man "Soundboards" av ditt og datt som bare er oppgulp av eksisterende apps og som ikke gir brukeren noen spesiell merverdi.

Det Apple tjener på er nettopp deres tanke om kvalitet i alle ledd. Ved å ha kontroll på hva som gjøres tilgjengelig kan de stå inne for produktene brukerne har tilgang til. Nå er jeg vel noe i nærheten av en Apple fanboy, men hovedargumentet mitt for å fortsette å bruke Apple-produkter er uansett at jeg synes det er kvalitetsprodukter hvor ting fungerer og programvaren er intuitiv og ser bra ut.

Noe av svakheten med Android er at det finnes så mange ustabile programmer på Android Market. Det sier vel litt når et av de mest populære programmer av alle er "Task killer", som dreper alle kjørende programmer. Noe som er nyttig når et program har gått i heng...